Ogłoszenie

with Brak komentarzy

Drodzy Kursanci Akademii Tańca I AM DANCE w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy Państwa o racjonalne podejście do tematu, jednocześnie zalecając:

1. Pozostanie w domu i rezygnację z naszych zajęć, jeśli właśnie wróciliście z terenów występowania koronawirusa lub mieliście styczność z takimi osobami. Jeżeli ponad 50 % osób z grupy zgłosi nieobecność, to zajęcia zostaną jednorazowo odwołane.

2. W przypadku zgłoszenia nieobecności z powodu choroby SMS-em na nr 696 919 985 lub e-mailem info@iamdance.pl WSZYSTKIE opłaty nie będą przepadały, zostaną zamrożone i przejdą na kolejny okres rozliczeniowy.

3. Obowiązkowe mycie rąk przed wejściem na salę oraz po skończonych zajęciach.

4. Bieżące kontrolowanie stanu zdrowia swojego i swoich najbliższych. W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, w szczególności u osób, które wróciły z terenów występowania koronawirusa, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

5. Ponadto informujemy, iż wszyscy instruktorzy oraz pracownicy naszej Akademii zostali zobowiązani, aby nie przychodzili na zajęcia w przypadku złego samopoczucia lub podejrzenia jakiejkolwiek choroby.

6. Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rządowej strony internetowej: www.gov.pl/koronawirus.

7. O podjętych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Zespół Akademii Tańca I AM DANCE